Utslagsbrønnene brukes til å skylle fast og flytende kloakkavfall ut i kloakken. I brønnen kan man tømme pussbekken, flasker o.l. og avfallet skylles ned ved hjelp av skylleventilen.

Utslagsbrønnens skylleventil frigjør en stor mengde vann i brønnen på èn gang, og for å oppnå en skikkelig skylling, må man tilføre kaldt vann med en DN28-kobling.  Det anbefalte trykket i røret er 4,0-6,9 bar.  Utslagsbrønnen kobles til et DN100-avløp.

 

Viser alle 3 resultater