FlowStop Easy 1/2″ aktuatorventil med 2 kuplingsmuttere

Kategori: Varenummer: FSE-1500

Beskrivelse

FSE-1500  FlowStop Easy 1/2″ aktuatorventil med 2 kuplingsmuttere

FlowStop Easy består av en trådløs hovedsentral, aktuatorventil og 1stk. trådløs sensor.
Det kan tilkobles maks 5 stk. sensorer.
Rekkevidde på sensor kan være inntil 300 meter fra trådløs hovedsentral.
Vanntilførsel vil stenges automatisk når:

  • Sensorledning kommer i kontakt med vann.
  • Sensorledning kommer i kontakt med metall.
  • Ved lavt batterinivå i sensor.
  • Ved strømbrudd.
  • Vanntilførsel ÅPNES automatisk når strømmen er tilbake.

VIKTIG: Sensorkabel må limes/festes til gulvet.

Ved lekkasje vil ventilen stenge automatisk og lampe på sensor lyser rødt, samtidig som signaler høres.  De samme signaler sendes fra sensoren. Sensoren som gir signal må kontolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

Resetting av systemet utføres ved å trykke inn SET knappen på sensor og på hovedsentral.  Ventilen åpnes og signalene blir borte.

Automatisk test av systemet skjer hver 10. dag ved at ventilen stenges/åpnes.
Det anbefales allikevel test av systemet en gang hver måned.

FlowStop Easy kan tilkobles trådløs dørbryter.

NYHET:
Kan nå også tilkobles trådløs Puck gulvsensor.


Produkt parametere:

Inngangsspenning: 230V-50/60 Hz
Utgangsspenning: 12V-10W
Temperatur: 65C
Trådløs frekvens: 433.92 MHz
Max tilkobling av sensor: 5 STK
Max tilkobling av ventil: 2 STK
Signal avstand: 300 M
Kabelsensor: 2.5 M, Max 300 M

Brosjyre av FlowStop lekkasjestoppere: FLOWSTOP BROSJYRE 2019
Monteringsanvisning: Monteringsanvisning av FlowStop Easy 2019
SINTEF Teknisk godkjenning: SINTEF TEKNISK GODKJENNING TG20520 FLOWSTOP LEKKASJESTOPPER