FlowStop Easy 1/2″ aktuatorventil med 2 kuplingsmuttere

Category: Varenummer: FSE-1500

Beskrivelse

FSE-1500  FlowStop Easy 1/2″ aktuatorventil med 2 kuplingsmuttere

FlowStop Easy består av en trådløs hovedsentral, aktuatorventil og 1stk. trådløs sensor.
Det kan tilkobles maks 12 stk. sensorer.
Rekkevidde på sensor kan være inntil 100 meter fra trådløs hovedsentral.
Vanntilførsel vil stenges automatisk når:

  • Sensorledning kommer i kontakt med vann.
  • Sensorledning kommer i kontakt med metall.
  • Ved lavt batterinivå i sensor.
  • Ved strømbrudd.
  • Vanntilførsel ÅPNES automatisk når strømmen er tilbake.

VIKTIG: Sensorkabel må limes/festes til gulvet.

Ved lekkasje vil ventilen stenge og lampe på sensor lyser rødt, samtidig vil det varsle hvert 10. sekund med et langt og to korte signal tre ganger. Etter dette vil det varsles hvert minutt ti ganger.

Resetting gjøres ved å trykke inn svart knapp på hovedsentral.

Automatisk test av systemet skjer hver 10. dag ved at ventilen stenges/åpnes.
Det anbefales allikevel test av systemet en gang hver måned.

FlowStop Easy kan tilkobles trådløs dørbryter.

Produkt parametere:
Inngangsspenning: 230V-50/60 Hz
Utgangsspenning: 12V-10W
Temperatur: 65C
Trådløs frekvens: 433.92 MHz
Max tilkobling av sensor: 12 STK
Max tilkobling av ventil: 2 STK
Signal avstand: 100 M
Kabelsensor: 2.5 M, Max 100 M

Brosjyre av FlowStop lekkasjestoppere: FLOWSTOP LEKKASJESTOPPER 2018
Monteringsanvisning: Monteringsanvisning av FlowStop Easy
Brukerveiledning: Brukerveiledning for FlowStop Easy
SINTEF Teknisk godkjenning: Teknisk_Godkjenning FLOWSTOP